KMG
SK   EN   CZ

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Poradenství založené na výzkumu
Esomar

ESOMAR

ESOMAR je světová organizace, která zajišťuje podmínky pro kvalitnější výzkum trhů, zákazníků a společností.Se 4000 členy ve 100 zemích je cílem ESOMARu zvyšovat hodnotu výzkumu trhu a veřejného mínění objasňováním praktických problémů a přinášením efektivních rozhodnutí.

ESOMAR byl založený v roce 1948.

Všichni členové ESOMARu, obdobně i kontakty na společnosti, jsou vedené v Seznamu ESOMARu. Členové souhlasili s dodržováním ICC/ESOMAR Mezinárodním Kodexem praktik marketingových a sociálních výzkumů (International Code of Marketing and Social Research Practice), které byly společně sestavené ESOMARem a Mezinárodní obchodní komorou (International Chamber of Commerce) a byly schválené vrchními orgány po celém světě.

Esomar stanovy

Stanovy ESOMARu


Záměrem společnosti je:

  • Mezinárodní podpora rozvoje marketingu, výzkumu trhu a veřejného mínění, ocenění vědecké snahy jako důležitého základu pro efektivní rozhodnutí v managementu ve veřejném i soukromém sektoru.
  • Podpora profesionálních zájmů členů, kdekoliv sídli či vykonávají činnost.
  • Doporučuje nejvyšší odborné standardy a úrovně profesionálního řízení mezi členy.
  • Ustanovuje Mezinárodní etický kodex praktik marketingových a sociálních výzkumů.
  • Studuje a doporučuje národní / mezinárodní legislativu a judikaturu.
  • Zabezpečuje finanční prostředky na semináře, kongresy, střetnutí, publikace a jiné aktivity, pomocí kterých všichni členové zvyšují svoje vědomosti, rozšiřují si zkušenosti a zlepšují svoji profesionální úroveň.
  • Věnuje se všem aktivitám, které berou do úvahy zájem členů.

web by (c) 1995-2017 iNET