KMG
SK   EN   CZ

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Poradenství založené na výzkumu

Produkty, služby a poskytované průzkumy:

Kromě níže vyjmenovaných produktů a služeb skupina KMG poskytuje klientům tradiční ad hoc průzkumy projektované na míru, tj. přesně podle potřeb klienta.

 • Komplexní podpora
  Kvalifikované poradenství, analýza relevantních oblastí podniku, zpracování strategie rozvoje
 • CATI studio  (Call Centrum pro Váš marketingový výzkum)
  Efektivní telefonický průzkum - plus CATI on-line
 • KMG OmniBus
  Multiklientský výzkum na reprezentativním vzorku 1000 domácností
 • KMG Opinion
  Výzkum názorů a postojů široké veřejnosti k aktuálním celospolečenským jevům
 • KMG Municipal
  Komunální výzkum, veřejná správa a její problematika
 • Fokusové skupiny (Focus Group Discussion, FGD)
  Řízené diskuse s malými skupinami aktuálních / potenciálních zákazníků
 • Expertní panely (Expert Panel)
  Řízené diskuse se skupinami expertů
 • Individuální hloubkové rozhovory (In-depth Interview)
  Hloubkové zkoumání postojů respondentů formou rozhovoru s kvalifikovaným moderátorem
 • Marketingový audit
  Nezávislý audit marketingových činností podniku
 • Mystery Shopping
  Pozorování výkonnosti a úrovně personálu a vybavení z pohledu zákazníka.
 • pro-BRAND (Branding)
  Řízení budování, rozvoje a komunikace firemních značek
 • Studiové testy (CLT / In-hall Test)
  Pre-testy a post-testy TV reklamy, obalů, textů, plošných reklam a plakátů
 • EffieMeter (model COB, kontinuální výzkum AdTrack)
  Systém měření efektivnosti reklamy
 • Desk Research
  Sekundární analýza údajů z existujících informačních zdrojů
 • Data-Pro
  Statistické zpracování marketingových dat klienta dodavatelským způsobem

Typicky využívané výzkumné služby:

people

 • Analýza trhu a segmentace
 • Poziciování značky
 • Výzkum spokojenosti zákazníka
 • Optimalizace produktů a jejich testování
 • Cenové strategie a cenové testy
 • Sledování reklamy a měření účinnosti
 • Vývoj komunikační strategie

web by (c) 1995-2017 iNET