KMG
SK   EN   CZ

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Poradenství založené na výzkumu

Právní doložka společností skupiny KMG

PŘED PŘÍSTUPEM NA WWW STRÁNKY SPOLEČNOSTÍ SKUPINY KMG A PŘED JEJICH POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY.

Při přístupu na WWW stránky společností skupiny KMG a při jejich použití souhlasíte s následujícími podmínkami. Nepoužívejte tyto stránky, pokud nesouhlasíte se všemi následujícími podmínkami. Tyto WWW stránky, včetně obsahu a uspořádání každé jednotlivé stránky, souboru stránek a dat či jiných materiálů přístupných prostřednictvím těchto stránek, jsou plně ve vlastnictví společností skupiny KMG Copyright © 2006 KMG. Všechny práva vyhrazené.

Je dovolené ukládat výňatky z WWW stránek KMG na lokální počítač a tisknout jejich kopie pouze pro osobní nekomerční využití a zobrazovat a ukazovat WWW stránky KMG veřejnosti. Je dovolené používat a distribuovat výňatky z WWW stránek KMG v potřebném rozsahu za účelem poskytnutí přímého připojení na stránky anebo připojení prostřednictvím vyhledávacích služeb Internetu. Jakýkoliv jiný způsob použití, reprodukce, překladu, přizpůsobení, úpravy, jiné změny, distribuce anebo uložení WWW stránek KMG v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky, a to vcelku nebo z části, je bez předem uděleného písemného povolení společnosti KMG zakázaný.

WWW stránky KMG jsou dostupné v podobě v jaké jsou, bez poskytnutých i neposkytnutých záruk ve vztahu ke správnosti, přesnosti, spolehlivosti či dostupnosti těchto stránek, či ve vztahu k opačnému stavu toho samého. KMG neručí za to, že stránky či server, který je zpřístupňuje, nejsou zavirované nebo zda neobsahují jiné závadné komponenty. KMG si vyhrazuje právo kdykoliv WWW stránky revidovat či zamezit k nim přístup. KMG nepřebírá žádnou zodpovědnost za materiál vytvořený nebo publikovaný třetími stranami, ke kterému existuje na WWW stránkách KMG odkaz.

Společnost KMG, ani nikdo z jejích ředitelů, úředníků či zaměstnanců, není v žádném případě, ani v případě nedbalosti, vůbec zodpovědný za jakékoliv přímé, nepřímé, mimořádné, náhodné či následné škody způsobené použitím či nemožností použití těchto stránek.

KMG, logo společnosti a názvy produktů KMG jsou obchodní známky KMG. Při stažení jakéhokoliv materiálu nebo informace z těchto stránek souhlasíte s tím, že je nebudete kopírovat nebo odstraňovat či zakrývat jakýkoliv copyright či jiné upozornění nebo legendu obsažené v každé takové informaci.

 

web by (c) 1995-2017 iNET