KMG
SK   EN   CZ

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

CATI studio

Call Centrum pro Váš marketingový výzkum.
(CATI = Computer Aided Telephone Interview = Telefonické dotazování s podporou počítače)
Jsme připravení zjistit Vám přesné informace v optimálním čase.

Cati Studio

Kompletně připravíme a zrealizujeme telefonické průzkumy mezi Vašimi klienty, náhodně vybranými lidmi nebo společnostmi.
Poradíme při formulaci otázek pro dotazník – na základě Vašich skutečných potřeb.
Připravíme závěrečnou analýzu dat a prezentaci, která Vás posune vpřed.

Mystery calling / Mystery shopping (fiktivní volání / nákupy)
CATI studio je ideální nástroj na specifický výzkum trhu - tzv. fiktivní volání. Průzkumnými telefonickými voláními můžete simulovat nákupy ve vlastní nebo konkurenční firmě a dozvědět se podstatně více o výkonnosti a kvalitě personálu vlastní nebo konkurenčních firem.

CATI on-line
Náš univerzální databázový systém dokáže využívat velké množství aplikací na WEB serverech. 
Proto Vám můžeme nabídnout telefonický výzkum, ve kterém se data budou zapisovat přímo do Vaší databáze, na Vašem serveru, využívaje Váš vlastní CATI dotazník.

Výhody použití CATI oproti osobním rozhovorům (FtF):
- Kratší terénní fáze sběru dat
- Nižší cena
- Vyšší využití vzorku vzhledem k mnohonásobnému opakování kontaktů
- Lepší možnost řízení a kontroly rozhovorů
- Nižší chybovost dat z důvodu eliminace manuálního zpracování dat z papírových dotazníků
- Možnost okamžitě reagovat, pokud se objeví chyba metodiky sběru dat v průběhu terénní fáze
- Můžete být přitom, jak se vede průzkumný rozhovor

Kdy zvolit CATI? Tato metoda je zvláště vhodná pro:
- Vysoce standardizované průzkumy
- Průzkumy, které by běžně byly limitované nebo nemožné realizovat tradičními osobními rozhovory (komplikovaná struktura, filtrování, dosažitelnost cílové skupiny, apod.)
- Průzkumy, kde jsou komplikovaná výběrová kritéria – CATI systém je neustále kontroluje
- Průzkumy s náročnými cílovými skupinami
- A nakonec vždy, pokud se z nějakého konkrétního důvodu neupřednostní osobní rozhovory

  Hovoříme i slovensky!
  Jedinečná možnost realizovat multinárodní marketingový výzkum z jediného centra!

Školení operátoři
Každý CATI operátor prošel speciální výběrovou procedurou a důkladným školením. Naše společnost si zakládá na loajalitě spolupracovníků a upřednostňuje dlouhodobou spolupráci. I tímto zajišťujeme, že kvalita práce našich operátorů je na nejvyšší úrovni.
 


 

 

web by (c) 1995-2017 iNET