KMG
SK   EN   CZ

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

Fokusové skupiny

Kvalitativní výzkum zákazníka - rychlý a cenově dostupný. Poskytuje hloubkový pohled do myšlení a cítění cílové skupiny, tj. aktuálních nebo potenciálních zákazníků.

Budete přímo při tom, kdy Vaši zákazníci hovoří o Vašich produktech a službách. Vybrané skupiny 8 až 10 spotřebitelů – sestavené podle přesných kritérií - před Vašimi zraky hodnotí, zkouší Vaše produkty a bezprostředně reagují na podněty moderátora podle předem připraveného výzkumného scénáře.

Video záznamy ze simulovaného spotřebitelského chování dostanete do rukou. K tomu dostanete odborné vyhodnocení a doporučení dalšího postupu.

Vaši marketingoví pracovníci si sami mohou promítnout video záznamy a vytvořit si svůj obraz o pocitech, postojích Vašich zákazníků a podle toho postupovat v praxi.

 

web by (c) 1995-2017 iNET