KMG
SK   EN   CZ

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

KMG OmniBus

MULTIKLIENTSKÝ PRŮZKUM TRHU A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ČESKÉ / SLOVENSKÉ REPUBLICE

Co je to KMG OmniBus?
Oblasti vhodné pro zadání do průzkumu
Charakteristiky KMG OmniBusu
Některé z výhod KMG OmniBusu
Slevy

 

CO JE TO KMG OMNIBUS ?

KMG OmniBus je MULTIKLIENTSKÝ průzkum s možností účasti více klientů současně. Klienti si objednají otázky, které jsou pro ně důležité a vložením otázek do průzkumu se stávají účastníky. Účastníci jsou i ze zahraničí. Z jakékoliv země stačí zájemci zatelefonovat a následně poslat fax či e-mail.

Účast klienta na průzkumu je přísně DŮVĚRNÁ.

Každý klient obdrží jen svoje výsledky - výstupy jsou EXKLUZÍVNÍ (tj. žádný jiný účastník KMG OmniBusu nemá přístup k výsledkům, které mu nepatří).

 

OBLASTI VHODNÉ PRO ZADÁNÍ DO PRŮZKUMU

 • Znalost značek (spontánní, podpořená)
 • Image značek, produktů, firem
 • Důvody pro nákupní rozhodnutí
 • Penetrace produktů
 • Spotřebitelské zvyky
 • Frekvence nákupů
 • Plánované nákupy a záměry
 • Spokojenost spotřebitelů s produkty a službami
 • Znalost reklamy, účinnost reklamy v médiích (tisk, TV, rádio, billboardy) a hodnocení reklamy
 • Pre-testy a post-testy reklamních kampaní
 

CHARAKTERISTIKY KMG OMNIBUSU

Dosah OMNIBUSu

V SR: KMG OmniBus zasahuje více než 4 miliónů spotřebitelů. Tato velká skupina nakupuje ročně zboží a služby za více než 20 miliard EUR.

V ČR: KMG OmniBus zasahuje více než 8 miliónů spotřebitelů. Tato velká skupina nakupuje ročně zboží a služby za více než 1200 miliard Kč.

Pokrytí

Reprezentativní vzorek v rámci SR nebo ČR pokrývá jednorázově více než 200 míst pro sběr údajů (od malých vesniček až po hlavní město).

Velikost vzorku

1 000 interview za měsíc. Ročně je to 12 000 výzkumných rozhovorů, 12 vln.

Frekvence výstupů

Výstupy dostáváte jednou za měsíc. Zprávy z výzkumu můžete dostávat za měsíční údaje, ale můžete si objednat i kumulativní zprávy, kde budou údaje za čtvrtletí, půlrok, atd.

Výběrová metoda

Vícestupňový kvótní výběr. Jednotlivé kvóty představují kraje, velikost sídla, vzdělání, pohlaví a věk.

Cílová skupina

Populace SR / ČR nad 15 let (15+).

Typ interview

Standardizované osobní rozhovory v domácnostech podle dotazníku.

Výběrová chyba

± 3,8% pro celý výběr na 95% hladině významnosti (pokud uvažujeme o náhodném výběru).

Kontrola sběru dat

Minimálně 20% respondentů je kontrolovaných kontrolními kartami nebo telefonicky do dvou týdnů po ukončení terénního sběru dat. Respondenti hodnotí práci tazatelů, způsob vedení rozhovoru.

Sbíraná a vyhodnocovaná statistická data

Věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, region - kraje, velikost sídla, příjem domácnosti, velikost domácnosti, ekonomický status.

Na požádání vám zprávu doručíme poštou.
V případě, že si objednáte osobní prezentaci výsledků, pak vám zprávu z průzkumu doručíme osobně.

   Harmonogram jednotlivých vln KMG OmniBusu v roce 2019:

2019
Uzávěrka
Začátek sběru dat*
Ukončení sběru dat
Datový soubor
       Zpráva
Leden
4
11
25
30
8. dalšího měsíce
Únor
1
8
24
28
7. dalšího měsíce
Březen
2
7
24
31
7. dalšího měsíce
Duben
3
10
24
28
5. dalšího měsíce
Květen
2
9
24
31
6. dalšího měsíce
Červen
2
8
26
30
7. dalšího měsíce
Červenec
3
10
25
31
8. dalšího měsíce
Srpen
1
8
25
31
5. dalšího měsíce

Září

1
8
25
29
5. dalšího měsíce
Říjen
2
10
25
31
7. dalšího měsíce
Listopad
2
7
24
30
5. dalšího měsíce
Prosinec
24.11.
1
15
22
29.12.

* Zahájení distribuce výzkumných dokumentů

 

NĚKTERÉ Z VÝHOD KMG OMNIBUSU

 • Do průzkumu vstupujete BEZ VSTUPNÍCH POPLATKŮ.
 • Pokud si objednáte více než 5 vln v jednom roce - obdržíte SLEVU 50% z poslední vlny.
 • Pokud si objednáte více než 10 vln v průběhu dvou let - obdržíte SLEVU 100% z poslední vlny.
 

SLEVY

 • Při použití filtrů, kterými se snižuje počet položených otázek, existují individuální slevy v závislosti na rozsahu filtrů.
 • Nejste limitovaní vzorkem 1 000 domácností. Můžete si objednat menší vzorek.
  - při použití vzorku N=500 je 25% sleva z ceny OmniBusu 1000
  - při použití vzorku N=250 je 50% sleva z ceny OmniBusu 1000
  - při použití vzorku N=125 je 60% sleva z ceny OmniBusu 1000
 • V případě speciálních požadavků mohou být ceny upravené individuální dohodou.

Ceník pošleme vážným zájemcům na požádání.

zpět nahoru

web by (c) 1995-2017 iNET