KMG
SK   EN   CZ

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

KMG Opinion

Kvantitativní výzkum zaměřený na zkoumání názorů a postojů široké veřejnosti k aktuálním celospolečenským jevům.

Příklady oblastí vhodných pro zadání do průzkumu:

  • občan a jeho postoje k problematice Evropské unie
  • životní styl
  • ad hoc aktuální témata vhodná pro plošný výzkum veřejného mínění

Produkt je užívaný klienty a zadavateli z těchto sektorů:

  • evropské instituce zabývající se evropským integračním procesem
  • domácí odborné a veřejné instituce zkoumající současnou společnost a její vývojové či názorové trendy
  • média (televize, tisk), politická uskupení, zájmová sdružení

 

 

 

web by (c) 1995-2017 iNET