KMG
SK   EN   CZ

Partnerská zóna





Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

Komplexní podpora

Program Komplexní podpora je typickým příkladem poradenství založeném na výzkumu trhu.

Jednou větou je možné tento program charakterizovat jako analýzu relevantních oblastí podniku a jeho marketingového prostředí a zpracování strategie rozvoje.

Komplexní podpora je otevřeným konzultačním procesem, který využívá různé typy marketingového průzkumu podle charakteru řešených problémů.

Na které problémové okruhy podniku se může vztahovat program ”Komplexní podpora”?

Příklady:

  • Jaká je struktura našeho trhu, jak se dá zvětšit náš trh?
  • Poznejme dokonale motivy a chování zákazníků!
  • Jak zvýšit obrat / prodej?
  • Vývoj nových výrobků. Jak inovovat výrobky?
  • Jak zlepšit distribuci?
  • Jak zvýšit účinnost reklamy? A další.
fáze 1
fáze 1
fáze 2
fáze 2
fáze 3
fáze 3
fáze 4
fáze 4
fáze 5
fáze 5
fáze 6
fáze 6
fáze 7
fáze 7
 

Power Point  Prohlížení PowerPoint prezentace ve formátu .pps
Zip  Download PowerPoint prezentace ve formátu .zip

 

web by (c) 1995-2017 iNET