KMG
SK   EN   CZ

Partnerská zóna

Esomar

Quirks

Nelze zobrazit. Pros? nainstalujte si Flash plugin.

pro-BRAND

Značka má svůj život. Život značce dávají nejen marketeři, ale i spotřebitelé.

Značka vzniká a vyvíjí se jako důsledek zpracování množství marketingových informací - v hlavách spotřebitelů a marketerů. Kvalitu sledování a zpracování těchto informaci zabezpečují v dnešním světě (kvůli složitosti) specializované poradensko-výzkumné agentury. V produktu pro-BRAND je zpracované know-how společnosti KMG. pro-BRAND je systém navazujících konzultačně-výzkumných procesů. Cílem aplikace pro-BRAND je vyvinout a rozvíjet silnou, konkurence schopnou značku, která umí prodávat.

pro-BRAND je možné aplikovat jak při vzniku nové značky, tak i při budování a rozvoji zavedené značky.

Základní kroky procesu pro-BRAND jsou následující:

 • Ačkoliv 100% profesionálem, vlastník značky neví všechno.
 • Zjistěte co nejvíce. Nechejte si poradit.
 • Dodržte správný postup. Nezačínejte odzadu, nezačínejte tvořit značku nebo ji vylepšovat od „zeleného stolu“ bez důkladného ověření (i když se nápad jeví jako vynikající).
 • Osvojte si ideu poradenství založeného na informacích - na výzkumu trhu. Nepřeceňujte bezbřehou kreativitu.
 • Při projektování parametrů (vlastností) značky slučte dvě, někdy zdánlivě protichůdné, linie:
       - Vize podniku - značka ji musí reflektovat
       - Informace o postojích, nákupních zvycích zákazníků a dalších parametrech trhu.
 • Otestujte koncept značky spolehlivými výzkumnými procedurami.
 • Vyberte spolehlivou reklamní agenturu, která hluboce rozumí vašemu způsobu myšlení a dokonale chápe vaši firemní identitu. Předpokladem je, že taková reklamní agentura garantuje odborný standard.
 • Společně s reklamní agenturou a poradensko-výzkumnou agenturou vytvořte postupy uvádění značky na trh, budování image a loajality, sledování dynamiky postojů zákazníků, postupy korekce a rozvoje značky

web by (c) 1995-2017 iNET